ابن‌زنجویه عبدالرحمان بن محمد ابهری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زنجویه عبدالرحمان بن محمد ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومنصور عبدالرّحمان بن محمّد بن موسی بن زنجویه ابهری ادیب معروف به «ابن زنجویه»، از محدّثین اصفهان است، اصلاً از قریه «ابهر» جی اصفهان است، از ابی‌الشیخ عبداللّه بن محمّد بن جعفر حدیث شنیده، و محمّد بن احمد بن خالد خبّاز و محمّد بن ابراهیم عطّار از او روایت می‌نمایند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۸۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۰.    جعبه ابزار