ابن‌زنجویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زنجویه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زنجویه ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌زنجویه عبدالرحمان بن محمد ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌زنجویه حمید بن مخلد خراسانی، متولد تهران و مصنف کتاب «الاموال»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار