ابن‌زکریا عبداللّه بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زکریا عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین ثقه قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن زکریّا بن یحیی بن ابوزکریّا، از محدّثین ثقه و صاحب تصنیفات بوده، و در سال ۲۸۶ وفات یافته است. از سهل بن بکار، ابوالولید طیالسی، محمّد بن بکیر، اسماعیل بن عمرو بجلی و ابوخالد رملی روایت می‌کرده، و محمّد بن یحیی بن منده، احمد بن اسحاق، احمد بن ابراهیم بن یوسف و عبداللّه بن محمّد بن جعفر از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۶۱.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۴۵.    
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۰.    جعبه ابزار