ابن‌زکریا عبدالوهاب بن زکریا معدل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زکریا عبدالوهاب بن زکریا معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید عبدالوهاب بن زکریّا بن ابوزکریّا معدّل، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. از حسین بن حفص، ابوداوود، ازهر، عبداللّه بن بکر سهمی و قَعْنَیِ روایت می‌کرد. مطیّن از او نقل حدیث نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۳۳.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۲، ص۳۷۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۶۹.    جعبه ابزار