ابن‌زکریا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌زکریا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زکریا عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین ثقه قرن سوم هجری در اصفهان
ابن‌زکریا عبدالوهاب بن زکریا معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار