ابن‌سلم محمد بن سلم رازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌سلم محمد بن سلم رازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابویحیی عبدالرّحمان محمّد بن سلم رازی معروف به «ابن سلم»، از محدّثین مقبول‌القول و مورد وثوق و چندی امام جامع اصفهان بوده، در سال ۲۹۱ق وفات یافته است. از او کتاب تفسیر و کتاب مسند باقی مانده است. از محمّد بن عبید محاربی و سهل بن عثمان روایت کرده، و جمعی همچون سلیمان بن احمد و عبدالرّحمان بن محمّد بن سیاه از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۱۲.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۱۰.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۳، ص۱۰۰.    
۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التّهذیب، ج۲، ص۴۲۲.    
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۷، ص۲۸۲.    
۶. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۷، ص۵۹۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۲.    


جعبه ابزار