ابن‌سماک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن سماک ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌سماک ابوعمرو عثمان‌ بن‌ احمد دقاق، اِبْن‌ِ سَمّاک‌، ابوعمرو عثمان‌ بن‌ احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ یزید دَقّاق‌ (د ۲۶ ربیع‌الاول‌ ۳۴۴ق‌/۲۰ ژوئیه ۹۵۵م‌)، محدِث‌ بغداد
ابن‌سماک ابوالعباس محمد بن‌ صبیح‌ عجلی‌ کوفی‌، اِبْن‌ِ سَمّاک‌، ابوالعباس‌ محمد بن‌ صَبیح‌ عجلی‌ کوفی‌ (د ۱۸۳ق‌/ ۷۹۹م)، فقیه‌، محدث‌ و زاهد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار