ابن‌سمویه احمد بن اسحاق اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌سمویه احمد بن اسحاق اصفهانی، از طبقه محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن اسحاق بن ابراهیم بن سمویّه، از طبقه محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وفاتش بعد از سال ۳۷۱ هجری روی داده است. وی از دارکی، فضل بن نصیب و برادرزاده ابی زرعه روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۲.    


جعبه ابزار