ابن‌شاذه اسحاق بن شاذه عطار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شاذه اسحاق بن شاذه عطار اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابویعقوب اسحاق بن شاذه عطّار، از محدّثین اصفهان است. از احمد بن ابراهیم بن اسحاق مولی ضَبّه روایت می‌کند، و ابن شاذره از احمد بن رسته نقل حدیث می‌نماید.
[۳] اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۴، ص۲۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۹.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۶، ص۳۷۸.    
۳. اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۴، ص۲۲۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.    


جعبه ابزار