ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن ابراهیم بن عبداللّه بن کیسان ثقفی اصفهانی معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. او نابینا بوده، و از اسماعیل بن عمرو بجلی نقل حدیث نموده است. وفات او در سال ۲۹۱ق واقع شد.
[۳] اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۳، ص۱۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۳، ص۳۴۱.    
۳. اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۳، ص۱۲۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۶.    جعبه ابزار