ابن‌شاذویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شاذویه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شاذویه فضل بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌شاذویه ابوبشر حسن بن عطاء اصفهانی، ابوبشر حسن بن عطاء بن یزید بن شاذویه از شیعیان و محدثان اصفهان
ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، ابوبکر احمد بن ابراهیم بن عبداللّه بن کیسان ثقفی اصفهانی معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار