ابن‌شباط ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِبْن‌ِ شَبّاط، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ محمد (۶۱۸ -۶۸۱ق‌/ ۱۲۲۱-۱۲۸۲م‌)، ادیب ‌، شاعر ، مورخ ‌و فقیه مالکی ‌ می باشد.


زندگینامه

[ویرایش]

خاستگاه‌ خاندان ‌ وی‌ تَوْزَر از شهرهای‌ تونس ‌ بود. پدرش از توزر به‌ قسنطینه ‌ رفت‌ و ابن‌ شباط در آنجا به‌ دنیا آمد
[۱] نیفر محمد، عنوان‌ الادیب‌، ج۱، ص۶۵، تونس‌، ۱۳۵۱ق‌.
برخی‌ زادگاه‌ او را توزر دانسته‌اند.
[۲] بستانی‌ ف‌، ج۳، ص۲۴۹.
[۳] زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.


← قاضی توزر


وی‌ ۴ ساله ‌ بود که‌ به‌ همراه‌ خانواده‌اش ‌ به‌ توزر بازگشت‌ و در آنجا به‌ تحصیلعلم ‌ پرداخت‌ و پس‌ از طی‌ [[|مدارج]] ‌ علمی‌ در زمره مشاهیر عصر خود در آمد
[۴] نیفر محمد، عنوان‌ الادیب‌، ج۱، ص۶۵، تونس‌، ۱۳۵۱ق‌.
[۵] مخلوف‌ محمد، شجرة النور الزکیة، ج۱، ص۱۹۱، قاهره‌، ۱۳۵۰ق‌.
و منصب‌ قضا را در آنجا برعهده‌ گرفت‌.
[۶] کحاله‌ عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، ج۱۱، ص۵۷، دمشق‌، ۱۳۷۶ق‌/۱۹۵۷م‌.
[۷] زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.


← سرانجام وی


مدتی‌ نیز در تونس ‌ به‌ امر تدریس‌ اشتغال‌ داشت‌. از جمله شاگردان ‌ او محمد بن‌ حیان‌ شابطی‌ را می‌توان‌ نام‌ برد.
[۸] زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.
[۹] مخلوف‌ محمد، شجرة النور الزکیة، ج۱، ص۱۹۱، قاهره‌، ۱۳۵۰ق‌.
وی‌ سرانجام‌ در توزر درگذشت‌.
[۱۰] بستانی‌ ف‌، ج۳، ص۲۴۹.


آثار ابن شباط

[ویرایش]

از وی‌ کتابی ‌ با نام‌ صلة السمط وسمة المرط، در ۴ جزء به‌ جا مانده‌ که‌ شرحی‌ است‌ ادبی ‌ و تاریخی ‌ بر قصیده لامیه ابومحمد شقراطسی‌ در سیره ‌ و زهد .
[۱۱] ابن‌ خیر محمد، فهرست، ج۱، ص۴۱۹، به‌ کوشش‌ فرانسیکو کودرا و خ‌ ریبراتاراگو، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م‌.
چاپ ‌ انتقادی‌ این‌ کتاب‌ به‌ کوشش‌ احمد مختار عبادی‌ در مادرید (۱۹۷۱م‌) انجام‌ شده‌ است‌.

← اثر منصوب


زرکلی‌
[۱۲] زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.
دو کتاب‌ سمط اللا¸ل‌، در تاریخ‌ و العزة اللائحة را به‌ او نسبت‌ داده‌ است‌.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌ خیر محمد، فهرست، به‌ کوشش‌ فرانسیکو کودرا و خ‌ ریبراتاراگو، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م‌.
(۲) بستانی‌ ف‌.
(۳) زرکلی‌، اعلام‌.
(۴) کحاله‌ عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، دمشق‌، ۱۳۷۶ق‌/۱۹۵۷م‌.
(۵) مخلوف‌ محمد، شجرة النور الزکیة، قاهره‌، ۱۳۵۰ق‌.
(۶) نیفر محمد، عنوان‌ الادیب‌، تونس‌، ۱۳۵۱ق‌.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نیفر محمد، عنوان‌ الادیب‌، ج۱، ص۶۵، تونس‌، ۱۳۵۱ق‌.
۲. بستانی‌ ف‌، ج۳، ص۲۴۹.
۳. زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.
۴. نیفر محمد، عنوان‌ الادیب‌، ج۱، ص۶۵، تونس‌، ۱۳۵۱ق‌.
۵. مخلوف‌ محمد، شجرة النور الزکیة، ج۱، ص۱۹۱، قاهره‌، ۱۳۵۰ق‌.
۶. کحاله‌ عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، ج۱۱، ص۵۷، دمشق‌، ۱۳۷۶ق‌/۱۹۵۷م‌.
۷. زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.
۸. زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.
۹. مخلوف‌ محمد، شجرة النور الزکیة، ج۱، ص۱۹۱، قاهره‌، ۱۳۵۰ق‌.
۱۰. بستانی‌ ف‌، ج۳، ص۲۴۹.
۱۱. ابن‌ خیر محمد، فهرست، ج۱، ص۴۱۹، به‌ کوشش‌ فرانسیکو کودرا و خ‌ ریبراتاراگو، بغداد، ۱۳۸۲ق‌/۱۹۶۳م‌.
۱۲. زرکلی‌، اعلام‌، ج۶، ص۲۸۳.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «ابن‌شباط» ج۴، ص۱۳۶۶.    


جعبه ابزار