ابن‌شفروه اسماعیل بن محمد شفروه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه اسماعیل بن محمد شفروه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان قرن هشتم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

اسماعیل بن محمّد بن عبداللّه شفروه اصفهانی، از دانشمندان قرن هشتم هجری بوده است. وی در دوشنبه ۱۴ ربیع الثّانی سال ۷۵۲ق از کتابت نسخه‌ای از شرح مختصر الاصول قاضی عضدالدّین ایجی، به خطّ نسخ فراغت یافت، کتاب به شماره ۱۰۶۹ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۳، ص۲۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۳، ص۲۵۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۹.    جعبه ابزار