ابن‌شفروه حسین بن عبیداللّه قزوینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوشفروه حسین بن عبیداللّه قزوینی اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان اواخر قرن ششم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین بن عبیداللّه بن هبه‌اللّه بن محمّد بن هبه‌اللّه بن حمزه اصفهانی قزوینی معروف به «ابن شفروه»،
[۱] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات علاّمه قزوینی، ص۶۴۲.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.
از فضلاء و دانشمندان اواخر قرن ششم هجری در اصفهان بوده است. ابن النجّار از قول او اشعار پدرش عبیداللّه را در تاریخ بغداد نقل کرده است.
[۳] مجلّه یادگار، شماره ششم و هفتم، بهمن و اسفند ۱۳۲۷.
[۴] محي‌الدين قرشی، عبدالقادر بن محمد، جواهر المضیئه، ج۱، ص۲۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات علاّمه قزوینی، ص۶۴۲.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.
۳. مجلّه یادگار، شماره ششم و هفتم، بهمن و اسفند ۱۳۲۷.
۴. محي‌الدين قرشی، عبدالقادر بن محمد، جواهر المضیئه، ج۱، ص۲۱۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۹.    


جعبه ابزار