ابن‌شفروه رزق‌اللّه بن هبةاللّه قزوینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه رزق‌اللّه بن هبه‌اللّه قزوینی اصفهانی، از فقهاء و بزرگان حنفی اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالبرکات رزق‌اللّه بن هبه‌اللّه بن محمّد بن هبه‌اللّه بن حمزه اصفهانی قزوینی معروف به «ابن شفروه» یا «ابن سفرویه»، از فقهاء و بزرگان حنفی اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. تولّدش در سال ۵۳۶ در اصفهان بود، و در اصفهان و بغداد به تدریس و نقل احادیث می‌پرداخت، و سرانجام در سال ۶۱۵ق در اصفهان وفات یافت، و در مدرسه محلّه جوهان مدفون شد.
[۱] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات علاّمه قزوینی، ص۶۴۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۸.
[۳] مجلّه یادگار، شماره ششم و هفتم، بهمن و اسفند ۱۳۲۷، ص۱۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات علاّمه قزوینی، ص۶۴۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۸.
۳. مجلّه یادگار، شماره ششم و هفتم، بهمن و اسفند ۱۳۲۷، ص۱۱۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۷۹.    


جعبه ابزار