ابن‌شفروه سلیمان بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه سلیمان بن احمد اصفهانی، از فضلای خاندان شفروه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سلیمان بن احمد بن جلال‌الدّین محمّد بن قاسم بن هبه‌اللّه بن محمّد بن اسعد بن قاهر اصفهانی معروف به «ابن شفروه»، از فضلای خاندان شفروه است، نشانه تملّک او بر کتاب البیان تالیف شهید اوّل دیده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۲۳۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    


جعبه ابزار