ابن‌شفروه سلیمان بن شمس‌الدین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه سلیمان بن شمس‌الدین بن شفروه اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فخرالدّین ابواحمد سلیمان بن شمس الدّین بن شفروه اصفهانی، از ادباء و شعراء بوده، و به عربی شعر می‌سروده است.
[۱] ابن الفوطی، عبدالرزاق بن احمد، تلخیص مجعم الآداب، ج۳، الجزء الرّابع، ص۱۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن الفوطی، عبدالرزاق بن احمد، تلخیص مجعم الآداب، ج۳، الجزء الرّابع، ص۱۸۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    
[[

جعبه ابزار