ابن‌شفروه عبداللّطیف بن هبةاللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه عبداللّطیف بن هبه‌اللّه بن شفروه اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مجدالدّین ابوالمجد عبداللّطیف بن هبه اللّه بن شفروه اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن ششم هجری است.
[۱] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۱۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۱۰۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۰.    


جعبه ابزار