ابن‌شفروه فضل‌اللّه بن هبةاللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه فضل‌اللّه بن هبةاللّه اصفهانی، از فضلاء و بزرگان اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فضل‌اللّه بن هبه‌اللّه بن محمّد بن هبه‌اللّه بن حمزه اصفهانی معروف به «ابن شفروه»، از فضلاء و بزرگان اصفهان در قرن ششم هجری وی تا سال ۵۵۶ق در قید حیات بوده است.
[۱] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۲.
[۲] عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۲.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۲.
۲. عوفی، محمد، لباب الالباب، تعلیقات سعید نفیسی، ص۶۴۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۳.    


جعبه ابزار