ابن‌شفروه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌شفروه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شفروه اسماعیل بن محمد شفروه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان قرن هشتم هجری
ابن‌شفروه سلیمان بن احمد اصفهانی، معروف به «ابن شفروه»، از فضلای خاندان شفروه
ابن‌شفروه سلیمان بن شمس‌الدین اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان
ابن‌شفروه رزق‌اللّه بن هبةاللّه قزوینی اصفهانی، از فقهاء و بزرگان حنفی اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه شرف‌الدین بن هبةاللّه مغربی اصفهانی، واعظ، شاعر و ادیب دانشمند قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌شفروه عبداللّطیف بن هبةاللّه اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه عبیداللّه بن هبةاللّه اصفهانی، واعظ، ادیب و شاعر دانشمند قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌شفروه عبداللّه بن شرف‌الدین اصفهانی، از شعراء و ادبای اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه حسین بن عبیداللّه قزوینی اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان اواخر قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌شفروه فضل‌اللّه بن هبةاللّه اصفهانی، از فضلاء و بزرگان اصفهان در قرن ششم هجری
ابن‌شفروه هبةاللّه بن محمد اصفهانی، از فقهاء و بزرگان خاندان شفروه در اصفهان
ابن‌شفروه عزالدین اصفهانی، معروف به «عز شفروه» از شعرای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار