ابن‌صائغ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌صائغ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌صائغ شمس‌الدین محمد بن‌ عبدالرحمن‌، اِبْن‌ِ صائِغ‌، شمس‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالرحمان‌ (۷۰۴-۷۷۶ق‌/ ۱۳۰۴- ۱۳۷۵م‌)، نحوی‌، لغوی‌، محدث‌ و فقیه‌ حنفی‌ مصری‌
ابن‌صائغ زین‌الدین‌ عبدالرحمان بن‌ یوسف‌، اِبْن‌ِ صائِغ‌، عبدالرحمان‌ بن‌ یوسف‌ ملقب‌ به‌ زین‌الدین‌، خطاط سده‌های‌ ۸ و ۹ق‌/۱۴ و ۱۵م‌ در مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار