ابن‌صاعد یحیی بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌ابن‌صاعد یحیی بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

یحیی بن محمّد بن صاعد معروف به «ابن صاعد»، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. وی از ابونصر احمد بن نصر بن دینار و جرّاح بن فحله روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم، ابوالفرج احمد بن محمّد بن علاء صوفی شیرازی و ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن یوسف جلاّب باب کوشکی از او حدیث شنیده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۱.    
۲. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۶۷.    
۳. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۸۴.    


جعبه ابزار