ابن‌صوفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌صوفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌صوفی ابراهیم‌ بن‌ محمد، اِبْن‌ِ صوفی‌، ابراهیم‌ بن‌ محمد (د بعد از ۲۶۰ق‌/ ۸۷۴م‌)، از علویان‌ و از نسل‌ عمر بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ (علیه‌السلام)
ابن‌صوفی نجم‌الدین علی‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد، اِبْن‌ِ صوفی‌، نجم‌الدین‌ ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ ابوالغنائم‌ محمد (ح‌ ۳۹۰- ح‌ ۴۶۰ق‌/۱۰۰۰- ۱۰۶۸م‌)، نسب‌شناس‌ شیعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار