ابن‌طفیل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌طفیل ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌طفیل ابوبکر محمد بن‌ عبدالملک‌ قبسی‌، طبیب، فیلسوف، شاعر، وزیر و فقیه‌ اندلسی‌
ابن‌طفیل حکیم طایی سنبسی، از قاتلان ابوالفضل العباس (علیه‌السّلام) در روز عاشورا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار