ابن‌ظهیره محمد مکی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ظهیره محمد مکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌ظهیره ابوحامد جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالله‌ مکی‌، ابوحامد محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ ظهیرة بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیره قرشی‌ مکی‌، خطیب‌، قاضی ‌و مفتی مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره ابوالبرکات‌ کمال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد مکی‌، ابوالبرکات‌ کمال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد، محدث‌ و قاضی‌ مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره
ابن‌ظهیره ابوالسعادت‌ جلال‌الدین‌ محمد بن‌ ابی‌البرکات‌ مکی، ابوالسعادت‌ محمد بن‌ ابی‌البرکات‌، فقیه‌ شافعی ‌و قاضی‌ مکه‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار