ابن‌عاصم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عاصم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عاصم ابوبکر محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ عاصِم‌، ابوبکر محمد بن‌ محمد بن‌ عاصم‌ قیسی‌ اندلسی‌ غرناطی‌ (۷۶۰-۸۲۹ق‌/۱۳۵۹-۱۴۲۶م)، ادیب‌ و فقیه‌ مالکی‌
ابن‌عاصم ابویحیی محمد بن‌ عاصم قیسی‌ غرناطی‌، اِبْن‌ِ عاصِم‌، ابویحیی‌ محمد بن‌ محمد، قیسی‌ غرناطی‌، قاضی‌، ادیب‌، شاعر، فقیه‌ و محدث ‌ مالکی ‌ معاصر نصریان ‌ غرناطه
ابن‌عاصم ابوحصین عثمان بن عاصم، از مردان بزرگ و مشهور عرب و از راویان حدیث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار