ابن‌عباد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عباد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عباد رندی، ابن عَبّاد، ابوعبدالله‌ محمد بن ابراهیم‌ نفزی‌ حمیری‌ رُندی‌، فقیه‌، خطیب‌ و از مشاهیر صوفیه اندلس‌
حارث بن عباد، از قبیله بکر بن وائل، کنیه‌اش ابوبُجَیر، شاعر دلاور دوره جاهلی
صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل بن عباد فرزند عباس ملقّب به صاحب و مشهور به صاحب بن عباد، از بزرگان و سرشناسان اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار