ابن‌عبدالحکم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عبدالحکم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عبدالحکم (اعلام)، عنوان‌ افراد خاندانی‌ از مورخان‌، فقیهان‌، محدثان‌ و پیشوایان‌ مذهبی‌ مصر در سده‌های‌ ۲ و ۳ق‌/۸ و ۹م‌

ابن‌عبدالحکم ابوعثمان‌ عبدالحکم‌ بن‌ اعین‌، ابوعثمان‌ عبدالحکم‌ بن‌ اعین، از یاران‌ و معاصران‌ مالک‌ بن‌ انس‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم
ابن‌عبدالحکم ابومحمد عبدالله‌ بن‌ عبدالحکم‌، ابومحمد عبدالله‌ بن‌ عبدالحکم‌، از یاران‌ مالک‌ بن‌ انس‌، رئیس مذهب‌ مالکی‌ در مصر، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم
ابن‌عبدالحکم ابوعثمان‌ عبدالحکم‌ بن‌ عبدالله‌، ابوعثمان‌ عبدالحکم‌ بن‌ عبدالله، فرزند عبدالله‌ بن‌ عبدالحکم‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم
ابن‌عبدالحکم ابوعمر سعد بن‌ عبدالله‌، ابوعمر سعد بن‌ عبدالله، فرزند ابومحمد عبدالله‌ بن‌ عبدالحکم‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم
ابن‌عبدالحکم ابوالقاسم‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عبدالله‌، ابوالقاسم‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عبدالله، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم
ابن‌عبدالحکم ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالله‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالله، معروف‌ترین‌ فرزند عبدالله‌ بن‌ عبدالحکم‌، یکی از شخصیت‌های ابن‌عبدالحکم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار