ابن‌عربشاه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عربشاه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عربشاه ابونصر هبةالله‌ عبدالوهاب‌ بن‌ احمد طرخانی‌، ملقب‌ به‌ تاج‌الدین‌، فقیه‌ و ادیب‌ حنفی‌
ابن‌عربشاه عصام‌الدین ابراهیم بن محمد اسفراینی، ادیب و منطقی قرن نهم و دهم هجری قمری
ابن‌عربشاه شهاب‌الدین احمد بن‌ محمد حنفی‌ دمشقی‌، مورخ‌، ادیب‌، فقیه‌، لغوی‌ و قاضی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار