ابن‌عماد ابوالعباس احمد بن عماد اقفهسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِبْن عِماد، ابوالعباس احمد بن عماد بن یوسف اُقْفَهْسی (۷۵۰ ۸۰۸ق /۱۳۴۹ ۱۴۰۵م)، فقیه شافعی مصری می‌باشد.


نسبت

[ویرایش]

اقفهسی نسبت به قریه اقفهس در مصر می‌باشد.

اساتید

[ویرایش]

ابن عماد از کسانی چون جمال الدین اسنوی ، سراج الدین بلقینی ، زین الدین عراقی ، ابن صائغ و جمال الدین باجی علم آموخت.
[۱] سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۷- ۴۸، قاهره، ۱۳۵۴ق.
[۲] ابن قاضی شهبه، احمد، طبقات الشافعیة، ج۴، ص۱۵، حیدرآباد دکن، ۱۴۰۰ق ۱۹۸۰م.


شاگردان

[ویرایش]

ابن حجر عسقلانی ، رشیدی و برهان الدین محدث حلب از شاگردان او بوده اند.
[۳] ابن حجر عسقلانی، احمد، انباء الغمر، ج۵، ص۳۱۵،حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲ق ۱۹۷۲م.
[۴] سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۹، قاهره، ۱۳۵۴ق.


آثار چاپی

[ویرایش]

آثار چاپ شده او عبارتند از :
۱. آداب الاکل (بیروت، ۱۹۸۶م)، که عنوان نسخه خطی آن، «المنظومة العمادیة فی آداب الاکل و الشرب و النوم» است؛
۲. القول التام فی احکام المأموم و الامام (قاهره، ۱۳۲۲ق)؛
۳. کشف الاسرار عما خفی علی (عن فهم) الافکار، که با شرح ابوعلی احمد ازهری در اسکندریه (۱۳۱۵ق) چاپ شده است؛
۴. منظومة فی المعفوّات، که شروح متعددی دارد و با شرح فتح الجواد از احمد بن حمزه و نیز حاشیه آن شرح با عنوان «بلوغ المراد» از حسین بن سلیمان رشیدی در مصر (۱۲۸۶، ۱۲۹۸ و ۱۳۲۱ق) به چاپ رسیده است.

آثار خطی

[ویرایش]

آثار خطی وی در فهرست‌ها و آثار یافت نشده او در «الضوء» سخاوی
[۵] سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۸-۴۹، قاهره، ۱۳۵۴ق.
آمده است.

فهرست‌منابع

[ویرایش]

(۱) ابن حجر عسقلانی، احمد، انباء الغمر، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲ق ۱۹۷۲م.
(۲) ابن قاضی شهبه، احمد، طبقات الشافعیة، حیدرآباد دکن، ۱۴۰۰ق ۱۹۸۰م.
(۳) سخاوی، محمد، الضوء اللامع، قاهره، ۱۳۵۴ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۷- ۴۸، قاهره، ۱۳۵۴ق.
۲. ابن قاضی شهبه، احمد، طبقات الشافعیة، ج۴، ص۱۵، حیدرآباد دکن، ۱۴۰۰ق ۱۹۸۰م.
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد، انباء الغمر، ج۵، ص۳۱۵،حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲ق ۱۹۷۲م.
۴. سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۹، قاهره، ۱۳۵۴ق.
۵. سخاوی، محمد، الضوء اللامع، ج۲، ص۴۸-۴۹، قاهره، ۱۳۵۴ق.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابوالعباس ابن‌عماد»، ج۴، ص۱۵۴۰.    


جعبه ابزار