ابن‌عماد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عماد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عماد ابوالفلاح عبدالحی بن احمد عکری صالحی، اِبْن‌عِماد، ابوالفلاح عبدالحی بن احمد بن محمد عکری صالحی ( رجب ۱۰۳۲ - ذیحجه ۱۰۸۹)، شرح‌حال‌نویس و ادیب و فقیه حنبلی
ابن‌عماد ابوالعباس احمد بن عماد اقفهسی، اِبْن‌عِماد، ابوالعباس احمد بن عماد بن یوسف اُقْفَهْسی (۷۵۰ ۸۰۸ق /۱۳۴۹ ۱۴۰۵م)، فقیه شافعی مصری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار