ابن‌عمار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌عمار ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عمار ابوالعباس احمد بن عبیدالله ثقفی، اِبْن عَمّار، ابوالعباس احمد بن عبیدالله بن محمد بن عمار ثقفی (د پس از ۳۱۰ق/۹۲۲م)، کاتب، محدّث، مؤلف شیعی بغدادی
ابن‌عمار احمد بن سیدی عمار، اِبْن عَمّار، احمد بن سیدی عمار بن عبدالرحمان بن عمار، فقیه و ادیب الجزایری سده ۱۲ق/۱۸م
اسحاق بن عمار صیرفی کوفی، از اصحاب حضرت صادق (علیه‌السّلام) و موسی بن جعفر (علیه‌السّلام)
ابراهیم بن عمار اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار