ابن‌غانم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌غانم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌غانم نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد خزرجی‌ مقدسی، اِبْن‌ِ غانِم‌ِ مَقْدِسی‌، نورالدین‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ علی‌ بن‌ خلیل‌ خزرجی‌ (۹۲۰-۱۰۰۴ق‌/ ۱۵۱۴-۱۵۹۶م‌)، فقیه‌ حنفی‌
ابن‌غانم عبداللطیف بن عبدالرحمان عبادی خزرجی مقدسی، عبداللطیف بن عبدالرحمان بن احمد بن علی بن غانم عبادی خزرجی مقدسی (۷۸۶-۸۵۶ق/۱۳۸۴-۱۴۵۲م)، عارف ، شاعر ، سیاح و فقیه شافعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار