ابن‌فتی سلمان نهروانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فتی سلمان نهروانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فتی سلمان بن ابوطالب نهروانی اصفهانی، از محدّثین و فقهای شافعی قرن پنجم هجری در اصفهان
ابن‌فتی سلمان‌ بن‌ عبدالله‌ حلوانی‌ نهروانی‌، نحوی‌، لغوی‌، ادیب‌ و مفسر قرآن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار