ابن‌فتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌فتی حسن بن سلمان نهروانی اصفهانی، از فقهاء و محدّثین شافعی قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌فتی سلمان بن ابوطالب نهروانی اصفهانی، از محدّثین و فقهای شافعی قرن پنجم هجری در اصفهان
ابن‌فتی سلمان‌ بن‌ عبدالله‌ حلوانی‌ نهروانی‌، نحوی‌، لغوی‌، ادیب‌ و مفسر قرآن‌
ابن‌فتی هبةاللّه بن سلمان نهروانی اصفهانی، از فقهاء و محدّثین شافعی اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار