ابن‌فزار عبدالعظیم بن ابی‌البرکات سرابی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فزار عبدالعظیم بن ابی‌البرکات سرابی اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن ششم و هفتم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عمیدالدّین ابوالمکارم عبدالعظیم بن ابی البرکات عبداللّطیف بن ابی نصر محمّد بن سهل سرابی اصفهانی معروف به «ابن فزّار»، از محدّثین و دانشمندان قرن ششم و هفتم هجری در اصفهان است. از پدرش و حسن بن عبّاس رستمی حدیث شنیده، سپس به بغداد رفت. ابن‌الدّبیثی از او روایت می‌کند. تولّدش در سال ۵۵۰، و وفاتش در ذی‌حجّه ۶۱۷ق در بغداد واقع شد.
[۱] ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، ج۲، ص۹۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، ج۲، ص۹۲۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۰.    جعبه ابزار