ابن‌فنجویه ابوبکر بن فنجویه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابن‌فنجویه ابوبکر بن فنجویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر یا ابوعبداللّه بن فنجویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. از ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن محمود اصفهانی، ابن حبیش (حبش)، ابن حیّان، ابن شیبه و ابوبکر بن مالک قطیعی روایت می‌کند، و حاکم حسکانی و علاّمه نیشابوری از او روایت می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۴، ص۲۲۱.    
۲. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۴، ص۶۲۶.    
۳. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۱۴، ص۶۷۱.    
۴. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۹، ص۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۰.    



جعبه ابزار