ابن‌فورک ابوبکر عبداللّه بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌فورک ابوبکر عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثان فقهاء و قاریان قرآن در قرن چهارم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر عبداللّه بن محمّد بن محمّد بن فورک بن عطاء بن عبداللّه بن مهیار معروف به «قباب مقری»، از محدّثان فقهاء و قاریان قرآن در قرن چهارم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و از عبداللّه بن محمّد بن سلام، عبداللّه بن محمّد بن نعمان، علیّ بن محمّد ثقفی و ابن ابی‌عاصم روایت نموده است. ابوبکر محمّد بن ادریس جرجرایی از او استماع حدیث کرده است. وی در نیمه ذی قعده ۳۷۰ق وفات یافت.
[۲] ابن‌ اثیر، علی‌ بن‌ محمد، الباب فی تهذیب‌الانساب، ج۳، ص۱۰.
[۳] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، المشتبه، ج۲، ص۵۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۰-۹۱.    
۲. ابن‌ اثیر، علی‌ بن‌ محمد، الباب فی تهذیب‌الانساب، ج۳، ص۱۰.
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، المشتبه، ج۲، ص۵۱۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۲.    جعبه ابزار