ابن‌قاضی شهبه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قاضی شهبه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان ابن‌قاضی شهبه، اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌، عنوان‌ خاندانی‌ شافعی‌مذهب ‌ که‌ در سده‌های‌ ۷-۹ق‌/۱۳- ۱۵م‌ در دمشق

ابن‌قاضی شهبه بدرالدین‌ ابوالفضل‌ محمد بن‌ ابوبکر، ابوالفضل‌ محمد بن‌ ابوبکر، فقیه‌ و مورخ‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی شهبه تقی‌الدین‌ ابوبکر بن‌ احمد، ابوبکر بن‌ احمد بن‌ محمد بن‌ عمر، فقیه‌ و قاضی‌القضاه و مورخ‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی‌ شهبه‌ جمال‌الدین‌ ابوالمحاسن‌ یوسف‌ بن‌ محمد، ابوالمحاسن‌ یوسف‌ بن‌ محمد بن‌ عمر، فقیه‌ و قاضی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی‌ شهبه‌ شمس‌الدین‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عمر، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عمر بن‌ محمد بن‌ عبدالوهاب‌، فقیه‌ و نحوی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی‌ شهبه‌ شهاب‌الدین‌ ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد بن‌ عمر، فقیه‌ و دانشمند، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌
ابن‌قاضی شهبه کمال‌الدین‌ ابومحمد عبدالوهاب‌ بن‌ محمد، ابومحمد عبدالوهاب‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالوهاب‌، فقیه‌ و نحوی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌ِ‌قاضی‌ِ شُهْبه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار