ابن‌قتیبه ابراهیم بن قتیبه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن قتیبه اصفهانی، از راویان، محدّثان و مولفان شیعه، در قرن سوم هجری در اصفهان بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن قتیبه اصفهانی، از راویان قرن سوم هجری بود که از زیست‌نامه وی اطلاعات چندانی در دست نیست. گفته‌اند که از فقهای اصفهان و از مصنفان شیعه مذهب بود، اما مدحی درباره او وارد نشده است. شیخ طوسی نام او را در زمره کسانی آورده که از ائمه (علیهم‌السّلام) روایتی ندارند. احمد بن محمّد بن خالد برقی از او حدیث نقل می‌کند.

آثار

[ویرایش]

ابراهیم بن قتیبه، کتاب حدیثی داشته که احمد برقی (م ۲۸۰ هـ) آن را روایت کرده است. و ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء نوشته است: وی کتابی دارد.

تاریخ وفات

[ویرایش]

برخی تاریخ درگذشت ابراهیم بن قتیبه را پس از سال ۳۰۰ هـ آورده‌اند، اما این گفته قطعی نیست.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۵] قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرّجال، ج۱، ص۶۲.
[۱۶] فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۱۹۷-۱۹۸.
[۱۷] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۲۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، معجم المولفین، ج۱، ص۷۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۲.    
۳. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۹۲.    
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۴، ص۲۵۲.    
۵. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۱۹۹.    
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۲۵۹.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۱۴.    
۸. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، ص۳۴۱.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳.    
۱۰. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۳۰۵.    
۱۱. تفرشی، مصطفی بن حسین، نقد الرّجال، ص۷۹.    
۱۲. ابطحی، محمدعلی، تهذیب المقال، ج۱، ص۳۵۴.    
۱۳. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۴۳.    
۱۴. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۷۷.    
۱۵. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرّجال، ج۱، ص۶۲.
۱۶. فقیه‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۱۹۷-۱۹۸.
۱۷. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۲۷۷.
۱۸. اسدی جزائری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال، ج۳، ص۲۴۳.    
۱۹. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۶۷، برگرفته از مقاله «ابراهیم بن قتیبه اصفهانی».
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۲۳.    


جعبه ابزار