ابن‌قزمان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قزمان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابن‌قزمان (اعلام)، اِبْن‌قُزْمان، عنوان چندتن از افراد خاندان قرطبی درسده‌های ۴-۶ق/۱۰-۱۲م

ابن‌قزمان ابوالاصبغ عیسی بن قزمان، ابوالاصبغ عیسی بن قزمان، کاتب، ادیب و شاعر، یکی از شخصیت‌های اِبْن‌قُزْمان
ابن‌قزمان ابوالحسین عبیدالله بن ابومروان، ابوالحسین عبیدالله، پسر ابومروان، یکی از شخصیت‌های اِبْن‌قُزْمان
ابن‌قزمان ابوالقاسم احمد بن قزمان زجل سرا، ابوالقاسم احمد، پسر ابن قزمان زجل سرا، یکی از شخصیت‌های اِبْن‌قُزْمان
ابن‌قزمان ابومروان عبدالرحمان بن ابوبکر، ابومروان عبدالرحمان، فقیه، محدث و ادیبی زبردست، یکی از شخصیت‌های اِبْن‌قُزْمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار