ابن‌قضیب‌البان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قضیب‌البان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قضیب‌البان (اعلام)، اِبْن‌ِ‌قَضیب‌ُ الْبان‌، نام‌ ۳ تن‌ از مشاهیر خاندانی‌ در شهر حلب ‌(سده ۱۱ق‌، ص۱۷م‌)

ابن‌قضیب‌البان ابومحمد محیی‌الدین‌ عبدالقادر بن‌ محمد حلبی‌، ابومحمد محیی‌الدین‌ عبدالقادر بن‌ محمد، عارف‌، فقیه‌، ادیب‌ و شاعر، یکی از شخصیت‌های ابن‌قضیب‌البان
ابن‌قضیب‌البان عبدالله‌ بن‌ محمد حجازی‌ حلبی، عبدالله‌ بن‌ محمد (حجازی‌)، فقیه‌، ادیب‌، شاعر، یکی از شخصیت‌های ابن‌قضیب‌البان
ابن‌قضیب‌البان محمد حجازی بن عبدالقادر حلبی، محمد فرزند عبدالقادر، معروف به محمد حجازی، فقیه‌ حنفی، یکی از شخصیت‌های ابن‌قضیب‌البان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار