ابن‌قطان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قطان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قطان ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد کتامی‌ حمیری‌ فاسی‌، اِبْن‌ِ قَطّان‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ کتامی‌ حِمَیری‌ فاسی‌ (د ۶۲۸ق‌/۱۲۳۱م‌)، فقیه ‌ و محدث ‌ مالکی
ابن‌قطان ابوالقاسم هبةالله‌ بن‌ فضل‌ بغدادی‌، اِبْن‌ِ قَطّان‌، ابوالقاسم‌ هبةالله‌ بن‌ فضل‌ (۴۷۸ق‌ - ۲۸ رمضان‌ ۵۵۸ق‌/۱۰۸۵ - ۳۰۰ - اوت‌ ۱۱۶۳م‌)، شاعر، طبیب ‌ و محدث‌ بغدادی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار