ابن‌قولویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌قولویه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌قولویه ابوالقاسم‌ جعفر بن‌ محمد قمی، از برجسته‌ترین چهره‌های راویان شیعه در قرن چهارم هجری
ابن‌قولویه ابوالفتح بن قولویه اصفهانی، از ادباء و شعرای پارسی‌گوی اصفهان در قرون نخستین هجری
ابن‌قولویه اسحاق بن احمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار