ابن‌لره (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌لره ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌لره بندار بن عبدالحمید کرخی اصفهانی، از بزرگان علم لغت و ادب در قرن سوم هجری
ابن‌لره محمد بن لره اصفهانی، از دانشمندان علم حساب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار