ابن‌ماشاذه ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ماشاذه ابوبکر احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فخرالدّین ابوبکر احمد بن محمّد بن محمود بن عبدالمنعم بن ماشاذه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری بوده، و از ابومسعود سلیمان بن ابراهیم بن محمّد اصفهانی، سالار ابی الحسن مکّی بن منصور علان گرجی و دیگران نقل ویژه نموده، و غیاث الدّین ابومفید احمد بن اسعد بن غیاث عقیلی، ابوغانم مهذّب بن حسین بن محمّدحسین بن زینه و دیگران از او روایت می‌نمایند. فخرالدّین سرانجام در ۵۷۲ق وفات یافت.
[۱] ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، ج۳، ص۱۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع آلاداب، جزء ۴، ج۳، ص۱۰۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۰.    جعبه ابزار