ابن‌ماشاذه محمد بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ماشاذه محمد بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن احمد بن میله معروف به ماشاذه اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.    جعبه ابزار