ابن‌ماشاذه محمد بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ماشاذه محمد بن عبداللّه اصفهانی، از دانشمندان علم کلام و حدیث اصفهان قبل از قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن عبداللّه بن علیّ بن ماشاذه، از دانشمندان اصفهان قبل از قرن پنجم هجری بوده، و مافرّوخی نام او را در رده دانشمندان کلام و حدیث مقدّم بر عصر خود آورده است.
[۱] آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آوی، حسین بن محمد، ترجمه محاسن اصفهان، ص۲۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۲.    جعبه ابزار