ابن‌ماما ابوحامد احمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ماما ابوحامد احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حافظ ابوحامد احمد بن محمّد بن اُجیه (اُحید) بن عبداللّه بن ماما اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری است. وی در سال ۴۳۶ق وفات یافته است. از تالیفات او ذیل تاریخ بخاری است. تاریخ بخاری از تالیفات حافظ ابوعبداللّه محمّد بن ابی‌بکر احمد بخاری غنجاری است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۱۱، ص۱۴۶.    
۲. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۱۲، ص۵۸.    
۳. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۵، ص۲۶۷.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۳، ص۲۱۰.    
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۲۲۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۹.    


جعبه ابزار