ابن‌متویه ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌متویه ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن ابراهیم بن محمّد بن حسن اصفهانی معروف به «ابن متویّه»، از محدّثان قرن چهارم هجری بوده، و به عدالت و گفتار نیکو، شهرت داشته، و امام مسجد جامع اصفهان بوده است. از ابن نعمان هروی و محدّثان هم طبقه او روایت نموده است. وی در سال ۳۴۰ق وفات نمود.

منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۵.    


جعبه ابزار